Upute – Coronavirus


Dostavljamo Vam korisne upute za sve koji će u danima koji dolaze pomagati starijim i nemoćnim osobama ili primati pomoć.
Naši stariji sugrađani spadaju u kritične skupine, zaštitite sebe radi sebe ali i radi njih 
Pomažite, brinite se o sigurnosti i zaštitite zdravlje!