ČLANSTVO


Poštovani darivatelji krvi,

GDCK Sv. Ivan Zelina dužno je sukladno Zakonu o udrugama (NN 74/2014 )voditi  popis svojih članova.

Popis članova vodi se elektronički ili na drugi prikladan način i obvezno sadrži podatke o osobnom imenu (nazivu), osobnom identifikacijskom broju (OIB), datumu rođenja, datumu pristupanja udruzi, kategoriji članstva, ako su utvrđene statutom udruge te datumu prestanka članstva u udruzi, a može sadržavati i druge podatke.

U članku 6. Statuta GDCK Sv. Ivan Zelina navedeno je da članovi GDCK Sv. Ivan Zelina mogu biti:

–   poslovno sposobni hrvatski državljani koji imaju stalno prebivalište na području Republike Hrvatske, koji su spremni sudjelovati u radu GDCK Sv. Ivan Zelina i plaćati članarinu (dalje u tekstu: aktivni članovi);

 –    dobrovoljni davatelji krvi bez obveze plaćanja članarine, ukoliko se svoga prava ne odreknu;

–    učenici, studenti, odnosno mladi građani do 26 godina starosti (u nastavku teksta: mladi Hrvatskog Crvenog križa) koji su spremni sudjelovati u radu svog društva Hrvatskog Crvenog križa i plaćati članarinu.

Članstvo u GDCK Sv. Ivan Zelina je dobrovoljno neovisno o rasi, boji kože, spolu, jeziku, vjeri, nacionalnom ili socijalnom podrijetlu, političkom ili drugom uvjerenju, imovini, rođenju, naobrazbi, društvenom položaju ili drugim osobinama.

Svi članovi dužni su prihvatiti i poštivati Zakon o Hrvatskom Crvenom križu, Statut Hrvatskog Crvenog križa, Statut GDCK Sv. Ivan Zelina i temeljna načela Međunarodnog pokreta.

 

Molimo Vas, da kao naš član ažurirate svoje podatke, kako bismo mogli voditi popis članova sukladno s Zakonom. Izdvojite malo svog vremena i ispunite obrazac koji se nalazi dolje.Prezime i ime

Kontakt telefon

OIB

Datum rođenja


ADRESA

Mjesto

Poštanski broj

Ulica i kućni broj

Tvoj email