Rad s podmladkom i mladeži HCK


Svrha programa rada s mladima je njihovo osposobljavanje za odrastanje u odgovornu, sposobnu, zdravu i zadovoljnu osobu koja će znati pomoći sebi i zajednici. Osnovne zadaće programa su:
• Odgoj za humanost, koji se temelji na poimanju važnosti humanih osjećaja i djelovanja i

• Zdravstvena edukacija koja kroz raznovrsne metodološke pristupe daje mladima spoznaje iz osnova zdravstvenog obrazovanja (podizanje zdravstvene kulture, preventivno djelovanje protiv svih oblika ovisnosti, usvajanje znanja o prvoj pomoći, motiviranje za DDK i sl)

Natjecanje podmladka i mladeži HCK

Mladež Crvenog križa aktivna je pri Gradskom društvu Crvenog križa Sv. Ivan Zelina, gdje svojim volonterskim radom pomaže provođenje brojnih humanitarnih akcija, razvijajući na taj način osjećaj humanosti, milosrđa, suosjećanja i korisnosti.Uče o Crvenom križu i vještinama prve pomoći.

Najbolje ekipe sa gradskog natjecanja stječu pravo natjecanja na međužupanijskom natjecanju.

Kamp mladeži

Gradsko društvo Crvenog križa Sv. Ivan Zelina tradicionalno već 10 godina, u suradnji sa Gradskim društvom Crvenog križa Zaprešić organizira ljetovanje djece od 3 do 6 razreda u Ljetnom kampu mladeži Hrvatskog Crvenog križa u Selcu. Program je jako prihvaćen u lokalnoj zajednici i svi roditelji koji žele svoju djecu poslati na ljetovanje mogu to učiniti preko našeg društva. Prošle godine na ovaj način je ljetovalo ukupno 96 djece, a ove godine njih 63. Uz stručne voditelje djeca osim kupanja imaju organiziran cjelodnevni boravak sa sportskim aktivnostima, edukativnim radionicama i zabavnim sadržajima.

Humane vrednote

U školama na našem području provodi se program “Humane vrednote” kao izvan-nastavna aktivnost i kroz taj program stječemo mlade aktiviste.

Provođenje zajedničkih akcija HCK

Temeljem Odluke o zajedničkim akcijama Hrvatskog Crvenog križa, Gradsko društvo Crvenog križa Sv. Ivan Zelina obilježilo je:
1) Međunarodni dan Crvenog križa 8. svibanj prijemom kod gradonačelnika, na kojem su bili darivatelji krvi koji su prvi puta dali krv i ekipe podmladka i mladeži pobjednici sa gradskog natjecanja.
2) Svjetski dan prve pomoći – predavanjem u Udruzi Srce
3) Tjedan solidarnosti od 8. do 15. prosinca posjetom Ustanovama socijalne skrbi u Stančiću, Jalžabetu, Loboru i udomiteljskim obiteljima
4) Uključivanje u aktivnosti i obilježavanje prigodnih datuma drugih organizacija s ciljevima sličnim zadaćama HCK -Volontiranje na obilježavanju 130 godina vatrogastva u Sv. Ivanu Zelini.

Uvažavajući smjernice razvoja i djelovanja “Strategije 2020” kod izrade programa, važno je napomenuti da realizacija istog ovisi o ljudskom potencijalu, odnosno u širenju mreže članova Crvenog križa, novih volontera, aktivista i suradnika, te organizacijskog jačanja društva, ali i o materijalnim sredstvima i ovdje želim napomenuti da smo u 2009. i 2010 . godini bili financijski praćeni od Grada Sv. Ivana Zeline s iznosom od 160.000 kuna i općine Bedenica s iznosom od 10.000 kuna.
Novi Zakon o Hrvatskom Crvenom križu koji je stupio na snagu ove godine, nažalost je restriktivan u pogledu financiranja, tako da u 2011. godinu ulazimo s puno planova, no i sa malom dozom neizvjesnosti glede financiranja GDCK Sv. Ivan Zelina i programa koje provodimo.