Služba traženja


Hrvatski Crveni križ je nositelji javne ovlasti Službe traženja u Republici Hrvatskoj iz koje proizlazi obveza funkcioniranja Ureda službe traženja u svim Gradskim društvima Crvenog križa u RH.

Naglasak Službe traženja u od prošle godine je organizirati službu za rad u pripremi i odgovoru na katastrofe. Služba traženja, u sastavu i povećanom broju izvršitelja ustanovljenom u stavku 1. Pravilnika o Službi traženja može se staviti u funkciju i u miru, kad se zbog velike prirodne, ekološke i druge nesreće ukaže potreba za njenim pojačanim djelovanjem.

Pripreme i odgovor na katastrofe prioritetne su djelatnosti u budućem razdoblju djelovanja zacrtanom u Smjernicama djelovanja HCK, te se stoga i GDCK sv. Ivan Zelina kontinuirano educira za buduća djelovanja i naša volonterka je u lipnju 2010. prisustvovala edukaciji o radu ST u katastrofama.