O NAMA


Ustrojstvo i djelokrug rada Gradskog društva Crvenog križa Sv. Ivan Zelina

Gradsko društvo Crvenog križa Sv. Ivan Zelina je udruga članova Crvenog križa s područja grada Sv. Ivan Zelina i općine Bedenica za promicanje humanitarnih ciljeva i provođenje akcija od opće koristi koja djeluje na osnovi misije i načela Međunarodnog pokreta Crvenog križa i Crvenog polumjeseca.

GDCK Sv. Ivan Zelina djeluje u Zagrebačkoj županiji na području grada Sv. Ivana Zeline i općine Bedenica. Ustrojstvo, djelatnost i poslovanje utvrđeni su Statutom koji je donijela Skupština i njime su određeni organizacija, članstvo, djelokrug i način rada njegovih tijela i službi te druga pitanja rada i djelovanja organizacije.

GDCK Sv. Ivan Zelina u 2017. godini ima evidentirano ukupno 1929 članova. Ustrojeni su sukladno Statutu: 30 aktivnih, 87 mladih članova, 5 potpornih i 1 počasni član te 1806 darivatelja krvi koji su članovi bez obveze plaćanja članarine.

GDCK Sv. Ivan Zelina upisano je u Registar udruga Republike Hrvatske sa sjedištem u Sv. Ivanu Zelini, Vatrogasna ulica br.3. te obavlja javne ovlasti propisane odredbama Zakona o Hrvatskom Crvenom križu (NN 71/10) i programske djelatnosti.

Tijela GDCK Sv. Ivan Zelina su: Skupština, Odbor, predsjednik i dva potpredsjednika, ravnatelj i Nadzorni odbor.

Skupština kao najviše tijelo udruge donosi Statut, programsku orijentaciju i razvojne programe, razmatra i usvaja izvješća o radu, bira i opoziva predsjednika dva potpredsjednika, Odbor i Nadzorni odbor te donosi odluku o sastavu i broju članova skupštine u budućem mandatu. Skupština se sastoji od 23 zastupnika članova i sastaje se najmanje jednom godišnje.

Odbor kao izvršno tijelo Skupštine odgovorno je za rad Gradskog društva Crvenog križa Sv. Ivan Zelina između sjednica Skupštine. Odbor se sastoji od 7 članova, zastupnika Skupštine koji se biraju na rok od četiri godine.

Nadzorni odbor bira Skupština na mandatno razdoblje od četiri godine imajući u vidu učešće članova – financijskih stručnjaka. Osnovna zadaća Nadzornog odbora je nadzor financijsko materijalnog poslovanja, pregled obračuna poslovanja i praćenje korištenja sredstava u okviru financijskog plana te briga o izvorima prihoda.

Predsjednik GDCK Sv. Ivan Zelina je počasna volonterska funkcija, a bira se iz redova zastupnika skupštine na četiri godine.

Ravnatelj je poslovodni organ koji obnaša funkciju profesionalno, imenuje ga Odbor nakon provedenog javnog natječaja, a zastupa GDCK Sv. Ivan Zelina i naredbodavac je za ostvarenje financijskog plana, te rukovodi stručnom službom. Za svoj rad ravnatelj odgovara Odboru i Skupštini, te Glavnom odboru HCK.

GDCK Sv. Ivan Zelina svoje djelatnosti obavlja u prostorima ukupne veličine 162 m2, u vlasništvu grada Sv. Ivana Zeline, a koji su adekvatno opremljeni i omogućavaju kvalitetno obavljanje djelatnosti.

Ured Crvenog križa nalazi se u Sv. Ivanu Zelini u Vatrogasnoj ulici br. 3.

Skladište tekstila smješteno je u Ulici Braće Radića (zgrada “Stara Škola”), a u prostoru u garažama iste zgrade djeluje Posudionica invalidskih pomagala i skladište hrane te dvije garaže u Vatrogasnom centru za program djelovanja u katastrofama.

GDCK Sv. Ivan Zelina

Vatrogasna 3

10 380 Sv. Ivan Zelina

OIB:  63457035985

IBAN:HR2523600001101312215

Tel/fax: 01/ 20 60 415

Mob: 099 20 60 416